Istoric - SCOALA HCC

Horea Closca si Crisan
Sigla școlii noastre
Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” Brad
Du-te la conținut

Istoric

Prezentare
Prezentarea generală a unităţii şcolare şi evoluţia ei în timp
1908
În anul 1908 autorităţile maghiare înfiinţează la Brad două şcoli de grad mediu: Şcoala Civilă de Fete şi Şcoala Civilă de Băieţi. Şcoala Civilă de Băieţi, cu sediul pe str. Horea, nr.28 (vechiul sediu al şcolii noastre), avea un efectiv de 114 elevi.
După Unirea din 1918, şcolile au fost preluate de statul român şi transformate în Şcoli Medii. Până în 1948 cele două şcoli au funcţionat separat. În anul şcolar 1949-1950 cele două şcoli s-au contopit într-una singură, Şcoală Elementară Mixtă, care avea 600 elevi. În anul şcolar 1962-1963, în localul din str.Horea, nr.28, se înfiinţează o nouă unitate şcolară, Şcoala Generală cu clasele I-VII care, mai apoi, primeşte denumirea de Şcoala Generală Nr.2.
1962
1962
După 1965 începe o intensă activitate de modernizare a bazei didactico-materiale. Se trece de la studiul în sălile tradiţionale de clase, la studiul în laboratoare şi cabinete de specialitate, dotate în funcţie de programele şcolare, depăşind stadiul teoretizării excesive şi realizând un învăţământ cu un caracter dinamic, activ, pentru o mai bună pregătire pentru viaţă.
Până în 1989, efectivele de elevi au fost într-o continuă creştere-şcoala noastră ajungând la un nr. de 671 elevi.
În anul şcolar 1992-1993 au început demersurile privind construirea unui nou local al şcolii, cel vechi fiind considerat impropriu pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative. Construcţia a început în anul 1996. În septembrie 2001 se dă în folosinţă corpul şcolii care adăposteşte sălile de clasă.
În 2002, şcoala îşi schimbă denumirea în Şcoala Generală cu clasele I-VIII „Horea, Cloşca şi Crişan".
În anul 2008 se dă în folosinţă şi corpul administrativ al şcolii.
În 2016-2017 școala înregistrază un număr de aproximativ 680 de elevi, care sunt coordonați de 40 de cadre didactice.
 
CORPUL PROFESORAL
 
Toate cadrele didactice de la învăţământul primar sunt titulare, cu studii de specialitate recunoscute, cu experienţă profesională acumulată prin muncă susţinută, seriozitate, multă dăruire şi dragoste faţă de copii.
 
Totul este diferit acum, modul de a preda elevilor e mult mai productiv, dovada fiind rezultatele la concursurile școlare care au crescut de la an la an. Un foarte bun exemplu sunt activități extraculiculare și toate proiectele desfășurate la nivel local, național și internațional precum ERASMUS - S/HE IS EQUAL IN EUROPE sau Erasmus+ Effective Teaching of Mathematics.
Școala noastră se află în municipiul Brad, fiind situată central.  Aici studiază aproximativ 600 de elevi în douăzeci și una de săli de clasă, o bibliotecă, un computer de cabinet multifuncțional, o sală de sport și un teren de sport.
1962
1962
ÎNSUFLEŢIŢI DE EROISMUL ÎNAINTAŞILOR NOŞTRI, SUB CETINA BRAZILOR SECULARI, NE DESFĂŞURAM ACTIVITATEA PENTRU A LUMINA MINTEA ŞI SUFLETUL CELOR CE NE SUNT ÎNCREDINŢAŢI SPRE EDUCARE.
1962
Arhiva
Învăţătura şi disciplina
 Şcoala Gimnazială “Horea, Cloşca şi Crişan” formează elevilor săi
 
- Seriozitate şi implicare în învăţare;
 
- Tendinţe sociale pozitive;
 
- Atitudine de consideraţie faţă de cei din jur
 
- Responsabilitate;
 
- Tenacitate.
 
S T A R T
1962
1962
IMAGINEA
şcolii noastre se defineşte prin
responsabilitate, iniţiativă, creativitate,  eficienţă socială şi dinamism.
Școala noastră este situată în
Municipiul Brad, Piața Aurului,
în proximitatea Muzeului Aurului
Str. Liceului, Nr. 1
Cod poștal 335200
11-09-2023
Prima zi de școala
------------------------
Programul-pilot
„Masa caldă” pentru
450 școli din România
este activ și în școala
noastră prin pachetul
alimentar acordat gratuit
tuturor elevilor
2023-2024
Copyright IT & C
Informatician - Golcea Laurențiu Alexandru  
Locație
Noutăți
Link-uri utile
Școala noastră este situată în
Municipiul Brad, Piața Aurului,
în proximitatea Muzeului Aurului
Str. Liceului, Nr. 1
Cod poștal 335200
Suntem în „Vacanța de Schi”
Cursurile vor începe
Luni 20.02.2023
Vă așteptăm cu drag!
Înapoi la cuprins